Tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu giảm ɴhanh, bình quân 4,78%/năm

(Dân sinh) – Tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu giảm nhanh, bình quân 4,78%/năm, năm 2020 còn 16,33%, giảm 24,07% so với cuối năm 2015…

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, công tác giảm nghèo ở Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu giảm nhanh, bình quân 4,78%/năm, năm 2020 còn 16,33%, giảm 24,07% so với cuối năm 2015…

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Lai Châu có 6/7 huyện được thụ hưởng hỗ trợ từ Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững gồm: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên.

Đây là nguồn lực quan trọng để các địa phương phát triển kinh tế – xã hội, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Lai Châu đã có hơn 23 nghìn hộ gia đình thoát nghèo và trên 14 nghìn hộ thoát khỏi diện cận nghèo; mỗi năm, địa phương của tỉnh phấn đấu giảm từ 3-4% hộ nghèo.

Tuy nhiên, 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lai Châu giảm bình quân 4,78%, đây là tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 không còn hộ nghèo.

Nguyễn Thanh

Theo https://baodansinh.vn/ty-le-ho-ngheo-cua-lai-chau-giam-nhanh-binh-quan-478-nam-20210310162148788.htm