Sinh 2 con giống bố y đúc, nữ DJ ɴóng ʙỏng được ca sĩ quê Yên Bái thương “tội mẹ nó quá”

Khắc Việt khéo léo khen bà xã “nặn giỏi quá” nên được 2 nhóc tỳ giống bố y chang

Theo https://eva.vn/nuoi-con/sinh-2-con-giong-bo-y-duc-nu-dj-nong-bong-duoc-khac-viet-thuong-toi-me-no-qua-c13a462635.html?fanpage=meyeucon&fbclid=IwAR1aUQuHBBuLPsm4XuDk7V5C85ZYKoe6A2BTelYtPR4mp9S27dMbgQoKtM4