Phong Thổ: Xử phạt vi phạm ʜành chính 3 trường hợp không khai báo đi từ vùng có dịch trở về địa phương

UBND huyện Phong Thổ vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế đối với 3 trường hợp không khai báo đi từ vùng có dịch trở về địa phương.

Ảnh minh họa

Cụ thể, công dân Tẩn Láo San, sinh năm 1997, là lao động tự do, nơi ở hiện tại thuộc bản Séo Hồ Thầu, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ. Công dân này đã làm việc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, ngày 4/2/2021, công dân Tẩn Láo San đã khai báo y tế là làm việc tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Công dân Giàng A Hải, sinh năm 2000, là lao động tự do, nơi ở hiện tại thuộc bản Tà Lèng, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Công dân này làm việc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, ngày 5/2/2021, công dân Giàng A Hải đã khai báo y tế làm việc tại Mỹ Hào, Hưng Yên.

Công dân Phàn Diếu Thanh, sinh năm 2002, là lao động tự do, nơi ở hiện tại thuộc bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ. Công dân này làm việc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, ngày 6/2/2021, công dân Phàn Diếu Thanh đã khai báo y tế làm ở Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, ngày 25/2/2021 UBND huyện Phong Thổ đã ban hành 3 Quyết định số 294/QĐ-XPVPHC, 295/QĐ-XPVPHC, 296/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế đối với 03 công dân Tẩn Láo San, Giàng A Hải và Phàn Diếu Thanh với số tiền là 5 triệu đồng/người do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không khai báo đi từ vùng có dịch trở về địa phương).

Các công dân này buộc phải thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành và phải thực hiện nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Theo http://laichau.gov.vn/phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-covid-19/phong-tho-xu-phat-3-truong-hop-do-khai-bao-y-te-khong-trung-.html