Nậm Sỏ: Hoàn thành 19/19 tiêu chí xã ɴông thôn mới

Sáng (3/3), Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh do đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên).

Quang cảnh buổi kiểm tra, thẩm định.
Những năm qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, xã Nậm Sỏ đã huy động nguồn lực hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân; các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa… đều đạt chuẩn. Nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Xã Nậm Sỏ đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến 17.300m2 đất, đóng góp 720 ngày công để xây dựng các tuyến đường, nhà văn hóa và nhà lớp học. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,01 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 10,49%, giảm 6,37% so với năm 2019.

Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát; 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; 100% cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; 97,8% lao động có việc làm; 97% số hộ dùng điện thường xuyên và an toàn; 90% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 93,4% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 12/16 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; hơn 80% đường trục bản và liên bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cùng đội ngũ y, bác sỹ đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; an ninh trật tự được giữ vững…

Sau khi nghe xã báo cáo và kiểm tra thực tế hạ tầng, mô hình phát triển kinh tế trường học, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đánh giá xã Nậm Sỏ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trên cơ sở đó Đoàn sẽ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM năm 2020.

Kết luận buổi kiểm tra, thẩm định, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị huyện Tân Uyên chỉ đạo xã Nậm Sỏ tiếp tục củng cố, nâng cao và khai thác hiệu quả những tiêu chí đã đạt được; có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí như tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất, mở rộng đường giao thông, nhất là đường sản xuất nội đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ vững xã không ma túy… Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn của tỉnh bám sát các tiêu chí để có những đánh giá, nhận định chính xác, khách quan; công tác thẩm định cũng cần phải dựa trên cơ sở thực tiễn và sự chỉ đạo của tỉnh.

Thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh bỏ phiếu chấm điểm cho xã Nậm Sỏ.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra cơ sở hạ tầng tại bản Ít Luông…

… và kiểm tra tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Sỏ.

Tác giả: Thu Hoài

Theo http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/nam-so-co-ban-hoan-thanh-19-19-tieu-chi-xa-nong-thon-moi2.html