Mèo Vạc: Tiếp ɴhận gần 390 tấn gạo theo Nghị định 116 Chính phủ

Để các em học sinh có thêm điều kiện yên tâm bám lớp, bám trường, những ngày này huyện Mèo Vạc đang tiếp nhận và cấp phát gần 390 tấn gạo để hỗ trợ cho các em học sinh vùng khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn trong học kỳ II, năm học 2020-2021 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Lương thực chi nhánh huyện Mèo Vạc tiến hành cấp phát gạo tại các đơn vị trường học xã Niêm Sơn
Theo đó, toàn huyện Mèo Vạc có hơn 9.619 em học sinh thuộc 37 đơn vị trường học điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có học sinh bán trú được hỗ trợ gạo. Theo quyết định phân bổ của UBND tỉnh, mỗi em được hưởng 15kg/học sinh/tháng. Để đảm bảo cho việc cấp phát gạo hỗ trợ cho các em học sinh được kịp thời, UBND huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Lương thực chi nhánh huyện Mèo Vạc phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí xe để vận chuyển gạo về các trường học đảm bảo đầy đủ, đúng số lượng và đối tượng thụ hưởng. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu chất lượng gạo, không để xảy ra tình trạng gạo mốc, gạo kém chất lượng…

Từ số gạo được hỗ trợ sẽ tạo điều kiện cho học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn có chỗ ăn, ở và điều kiện học tập, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, góp phần huy động tối đa trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số đến trường.

Tin, ảnh: Minh Đức( Mèo Vạc)

Theo http://hagiangtv.vn/doi-song-xa-hoi/202103/meo-vac-tiep-nhan-gan-390-tan-gao-theo-nghi-dinh-116-chinh-phu-e272ba0/?fbclid=IwAR2cZDY6mjBSHQ6fDeJa73oUAuvMf-UJBergtcVlwVuf1VlPSfhh2IRRbGo