Mang trí tuệ, tâm huyết và kỳ vọng của ɴhân dân Hà Giang gửi tới đại hội

BHG – Đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tỉnh ta mang theo tâm thế, trí tuệ và trách nhiệm lớn.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang dự Đại hội XIII trong phiên trù bị sáng 25.1. ảnh: Thành Công (Báo Tuyên Quang)
Đoàn đại biểu tỉnh ta dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có 19 đại biểu chính thức. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ: “Lần đầu tiên được dự Đại hội Đảng toàn quốc, tôi rất vinh dự, tự hào. Là người đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, chúng tôi sẽ mang tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm về dự Đại hội. Tại Đại hội lần này, chúng tôi kỳ vọng những quyết sách, giải pháp mạnh mẽ sẽ được thông qua để tiếp tục đưa Việt Nam phát triển. Hà Giang còn nhiều khó khăn, hy vọng những chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi sẽ tạo cơ hội, động lực để tỉnh bứt phá; trong đó có các chủ trương liên quan đến các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra”.

Cùng niềm vui với 1.587 đại biểu về dự đại hội, đại biểu Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tự hào: “Lần đầu tiên được dự một sự kiện chính trị lớn của đất nước, tôi vô cùng vinh dự và tự hào. Là đại biểu dự đại hội chúng tôi sẽ phát huy hết trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách mạnh mẽ, trong đó có nhiều chính sách liên quan đến thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, tạo tạo ra nhiều việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn”.

Đại biểu Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê tâm sự: “Trước thềm đại hội, tôi luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Hy vọng sẽ được tham gia thảo luận tại đại hội, mang những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đóng góp vào các định hướng, quyết sách, đột phá cho sự phát triển của đất nước. Sau đại hội, chúng tôi tích cực tuyên truyền, triển khai nghị quyết, thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

Theo http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202101/mang-tri-tue-tam-huyet-va-ky-vong-cua-nhan-dan-ha-giang-gui-toi-dai-hoi-771307/