Lai Châu : Trong tháng 3 sẽ tổ cʜức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể thao quần chúng

Hôm nay (9/3), Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 542/KH-UBND tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Lai Châu năm 2021.

Ảnh minh họa. (Ảnh tư liệu)
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Quy mô tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 và Đại hội TDTT các cấp (nếu có) theo 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; có thể tổ chức theo hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại cấp xã, phường, thị trấn).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tất cả các xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030; Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động gắn với khai mạc Giải Việt dã truyền thống Thanh niên năm 2021. Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng trong đơn vị. Phấn đấu đạt 100% cấp huyện và trên 85% tổng số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Hình thức tổ chức: Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức Đại hội TDTT các cấp với tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy.

Thời gian tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể thao quần chúng trong tháng 3.

Địa điểm: Tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, huyện, tỉnh thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy.

Tác giả: Thu Hoài biên tập http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ke-hoach-to-chuc-le-phat-dong-cuoc-van-dong-toan-dan-ren-luy.html