Lai Châu: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

Ngày 5/2/2021, Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 255/STY-NVY về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Công văn nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 931/VPCP-KGVX ngày 05/02/2021 về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương; Văn bản số 19/CV-BCĐ ngày 05/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 tỉnh (BCĐ) về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly phòng, chống dịch. Sở Y tế hướng dẫn và quy định các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với người về từ vùng dịch và người tiếp xúc gần với ca bệnh có nguồn gốc từ hai ổ dịch Quảng Ninh và Hải Dương, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan cụ thể như sau:

1. Áp dụng cách ly, điều trị tại cơ sở y tế: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế. Đối tượng:

– Trường hợp mắc bệnh ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿;

– Trường hợp nghi ngờ mắc bệnh;

– Trường hợp có yếu tố dịch tễ đang mắc các bệnh lý cần được khám và điều trị nội trú tại cơ sở y tế.

2. Cách ly tập trung: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 878/QĐBYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. Đối tượng:

– Người tiếp xúc gần với ca mắc bệnh ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (F1);

– Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 tỉnh.

3. Cách ly tại nhà: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 879/QĐBYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế. Đối tượng:

– Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với người mắc bệnh (F2);

– Người về từ các vùng có dịch trong nước;

– Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Tự theo dõi sức khoẻ: Thực hiện theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng.

– Người tiếp xúc với F2 (F3);

– Người tiếp xúc gần với người đi về từ vùng dịch;

– Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo tỉnh.

5. Thời gian cách ly: 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối hoặc ngày trở về địa bàn (tuỳ từng thời điểm, thời gian cách ly sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế).

6. Lấy mẫu xét nghiệm: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

7. Thực hiện chuyển tiếp:

– Tất cả các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh (F1) đang được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế được chuyển về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh nếu không có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

– Tất cả các trường hợp F2, người về từ vùng có dịch đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung được chuyển về cách ly chặt chẽ tại nhà đến hết thời gian quy định. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung người được cách ly tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ, thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế đến hết ngày thứ 28 kể từ ngày có quyết định cách ly tập trung (tuỳ từng thời điểm, thời gian cách ly sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế).

– Tất cả các trường hợp F3, người tiếp xúc gần với người trở về từ vùng dịch: chuyển từ cách ly tại nhà sang tự theo dõi sức khoẻ đến hết 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng (tuỳ từng thời điểm, thời gian cách ly sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế).

* Đối với các trường hợp khác (không liên quan đến vùng dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh) áp dụng theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Tác giả: Kim Anh biên tập

Theo http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19.html