Lai Châu : Kỷ luật ᴛrạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng

Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm trong công tác quản lý trong đó có trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung

Theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lai Châu, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy định những điều đảng viên không được làm.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Thượng uý Đoàn Văn Toàn, Đội trưởng và Thượng uý Nguyễn Văn Chung, nhân viên quân khí, Đội tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp, Đồn Biên phòng Hua Bum.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trung tá Vũ Văn Phú – Phó Bí thư chi bộ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hua Bum.

Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Đại uý Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Uỷ viên đảng uỷ cơ sở, Trạm trưởng và Đại uý Phạm Minh Trí – Phó Bí thư chi bộ, Trạm phó Trạm Biên phòng cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Chung, Đoàn Văn Toàn, Vũ Văn Phú, Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Minh Trí đã vi phạm trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy định những điều Đảng viên không được làm.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Ma Li Po (huyện Phong Thổ, Lai Châu). Cửa khẩu này là một trong những cửa khẩu trọng điểm của Lai Châu nhằm phát triển kinh tế địa phương.

Theo https://nongnghiep.vn/ky-luat-tram-truong-tram-bien-phong-cua-khau-ma-lu-thang-d284375.html