Lai Châu : Kế hoạch tổ chức bắn ᴘháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Hôm nay (29/1), UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ảnh minh họa.
Mục đích tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 nhằm tạo không khí vui tươi, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng sự phát triển của đất nước, đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc và thắng lợi trong công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Theo Kế hoạch, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 khu vực là: Thành phố Lai Châu (Hồ Hạ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu); huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè.

Thời gian bắn pháo hoa:

+ Thành phố Lai Châu từ 23h00’ đến 23h15’, ngày 11/02/2021, tức đêm 30/12/2020 âm lịch, số lượng bắn 90 giàn.

+ Huyện Sìn Hồ từ 00h00′ đến 00h15’, ngày 12/02/2021, tức đêm 30/12/2020 rạng sáng ngày 01/01/2021 âm lịch, số lượng bắn 90 giàn.

+ Huyện Mường Tè từ 23h00′ đến 23h15′, ngày 11/02/2021, tức đêm 30/12/2020 âm lịch, số lượng bắn 120 giàn.

Thành phố Lai Châu, huyện Mường Tè: Sử dụng kinh phí bằng nguồn xã hội hóa của huyện, thành phố.

Huyện Sìn Hồ: Sử dụng kinh phí bằng nguồn xã hội hóa của tỉnh và của huyện.

Tác giả: Thu Hoài http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ke-hoach-to-chuc-ban-phao-hoa-dip-tet-nguyen-dan-xuan-tan-su.html