Lai Châu : Dừng việc ᴛiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD mã vạch, Chứng minh nhân dân 09 số để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 262/UBND-TH về việc dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD mã vạch, Chứng minh nhân dân 09 số để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD mã vạch, Chứng minh nhân dân 09 số để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử. (Ảnh minh họa)
Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến dừng việc tiếp nhận hồ sơ CMND 09 số tại Trung tâm phục vụ Hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố từ ngày 01/02/2021 để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Cán bộ chiến sỹ Công an được cử ra làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ cấp CMND tạm thời không thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố về đơn vị thực hiện việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử lưu động đến hết ngày 30/6/2021.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo đến tổ chức, cá nhân có kế hoạch đảm bảo việc cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh, bảo đảm khoa học, hiệu quả, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp điện tử đối với những trường hợp sau: Công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND 09 số, CMND 12 số, thẻ CCCD mã vạch; công dân được cấp CMND, CCCD nhưng CMND, CCCD hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp CMND, CCCD hết hạn sử dụng; công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng bị mất; công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng có sự thay đổi thông tin trong CMND và các trường hợp khác để đảm bảo thực hiện các giao dịch, quyền và lợi ích của người dân.

Tác giả: Thu Hoài biên tập

Theo http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/dung-viec-tiep-nhan-ho-so-cap-the-cccd-ma-vach-chung-minh-nh.html