Lai Châu : Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra ᴛình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Chiều  (8/3), Đoàn công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đoạn thuộc địa phận của huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu.

Các đồng chí trong Đoàn công tác xem bản đồ hướng tuyến dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
Cùng đi trong Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường…

Sau khi nghe UBND huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trên các địa bàn quản lý và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, đảm bảo hoàn thành trong tháng 4; giao các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường trong triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; trong quá trình thực hiện ưu tiên, tập trung xử lý vào những vị trí khó, phức tạp; yêu cầu lãnh đạo UBND huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện và chỉ đạo sát sao…

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Các đồng chí trong Đoàn công tác nghe lãnh đạo UBND huyện Tam Đường báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính cùng các đồng chí trong Đoàn công tác bàn phương án giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án…

…đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường trong triển khai thực hiện dự án.
Tác giả: Lê Dũng

Theo http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/doan-cong-tac-cua-ubnd-tinh-kiem-tra-tinh-hinh-thuc-hien-gia.html