Ký kết viện trợ của Đại sứ quán Nhật Bản và Trung tâm công tác xã hội ᴛỉnh Hà Giang

Ngày 11/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, đã tổ chức ký kết hợp đồng viện trợ cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Giang nhằm thực hiện dự án nâng cấp khu nhà tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về tại tỉnh Hà Giang. Dự buổi ký kết tại điểm cầu Hà Giang, có lãnh đạo sở Lao động TB&XH.

Các đại biểu dự buổi ký kết tại điểm cầu Hà Giang
Theo đó, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ viện trợ cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Giang số tiền 76.460 USD, trong chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở, để thực hiện dự án nâng cấp khu nhà tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về tại tỉnh Hà Giang. Trung tâm công tác xã hội tỉnh sẽ phải tiến hành các thủ tục cần thiết để nhận viện trợ theo đúng Luật pháp của Chính phủ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện dự án, Trung tâm phải mở một tài khoản ngân hàng riêng để quản lý tiền viện trợ. Nguồn vốn được viện trợ chỉ được sử dụng mua sản phẩm, dịch vụ cần thiết phục vụ cho việc thực hiện dự án. Không được sử dụng cho các mục đích khác nếu không có sự chấp thuận của phía nhà tài trợ.

Đại sứ quán Nhật Bản sẽ viện trợ cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Giang số tiền 76.460 USD
Tại buổi ký kết, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Giang, cảm ơn sự quan tâm, viện trợ của Đại sứ quán Nhật Bản và cam kết sẽ sử dụng số tiền được viện trợ đúng mục đích đưa ra./.

Hồng DuyênTheo http://hagiangtv.vn/doi-song-xa-hoi/202103/ky-ket-vien-tro-cua-dai-su-quan-nhat-ban-va-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tinh-ha-giang-7ed60f8/?fbclid=IwAR1Zk0wJRgMJUSomUjW50FncdB1wmIJLPuY2_ieyrZOc34_A8Fllx4hU-LQ