Kiên Giang: Tiếp nhận, sinh viên Trường Đại học Y Dược cần Thơ về hỗ trợ công tác phòng chống ᴅịch bệnh CV-19

Ngày 28/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND, về việc Tiếp nhận,bố trí sinh viên tốt nghiệp chính quy năm 2021 do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đạo tạo về tỉnh Kiên Giang hỗ trợ công tác phòng chống bệnh Covid-19.

Nhằm tăng cường đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế; huy động tối đa nguồn lực sinh viên ngành y đã tốt nghiệp trong 2021 về địa phương; sử dụng, bố trí nguồn lực phù hợp với chuyên môn đào tạo nhằm đẩy nhanh hiệu quả chống dịch góp phần dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng sinh viên y tế tình nguyện về phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch này là sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Kiên Giang tốt nghiệp ngành y năm 2021 do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo.

Với dự kiến phân công nhân sự chủ yếu tập trung lực lượng cho các khu điều trị, khu cách ly tập trung hoặc các địa phương trong tỉnh có diễn biến dịch phức tạp.

Đối với nhóm sinh viên đang ở tại Kiên Giang, có 38 sinh viên: Bố trí theo chuyên môn đào tạo, tập trung lực lượng cho các cơ sở thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Rạch Giá và các địa phương đang có khu phong tỏa.

Đối với nhóm sinh đang ở Cần Thơ, có 40 sinh viên: UBND tỉnh sẽ giao ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch, phân công nhân sự chuẩn bị phương tiện vận chuyển, đáp ứng số người đăng ký; lịch trình cụ thể đón, tổ chức vận chuyển trên cơ sở số lượng đã đăng ký.

Tỉnh sẽ bố trí tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi trở về Kiên Giang. Đón sinh viên hiện đang ở Cần Thơ về trước ngày 01/9/2021./.

Minh Ngọc

Nguồn: https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/263/27959/Kien-Giang–Tiep-nhan–sinh-vien-Truong-Dai-hoc-Y-Duoc-can-Tho-ve-ho-tro-cong-tac-phong-chong-dich-benh-Covid-19.html