Hội Nông dân Hà Nội tiêu thụ 31 tấn cam sành cho ɴông dân tỉnh Hà Giang

(HNMO) – Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp, tổ chức tham gia mua ủng hộ cam sành Hà Giang.

Cơ quan Hội Nông dân thành phố Hà Nội tích cực mua ủng hộ cam sành cho nông dân tỉnh Hà Giang.
Hiện nay, cam sành tỉnh Hà Giang vào cuối vụ nhưng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sức tiêu thụ giảm nên mới có khoảng 30.000 tấn cam được bán, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng cam toàn tỉnh.

Sau khi phát động, tính đến sáng 12-3, cán bộ, hội viên nông dân Hà Nội đã nhận tiêu thụ được gần 31 tấn cam và đăng ký hơn 2 tấn cam sành cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang.

Trong đó, cán bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố đã đăng ký mua 1,9 tấn; Hội Nông dân huyện Ba Vì mua 14 tấn; Hội Nông dân huyện Đan Phượng mua gần 10 tấn; Hội Nông dân huyện Thanh Oai mua gần 3 tấn…

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp, tổ chức tham gia mua ủng hộ cam sành Hà Giang. Đây là hoạt động góp phần giúp nông dân Hà Giang khắc phục khó khăn trong tiêu thụ cam bởi ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/993363/hoi-nong-dan-ha-noi-tieu-thu-31-tan-cam-sanh-cho-nong-dan-tinh-ha-giang