Hải Dương có thêm khu công nghiệp 198 ha tại huyện Gia Lộc

KCN Gia Lộc có diện tích gần 198 ha, vốn đầu tư 2.065 tỷ đồng.
Nhà đầu tư là CTCP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang.

Hải Dương có thêm KCN Gia Lộc. Ảnh: XD

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Gia Lộc tại xã Hồng Hưng, Toàn Thắng, Hoàng Diệu và thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Diện tích dự án gần 198 ha với vốn đầu tư 2.065 tỷ đồng. Nhà đầu tư là CTCP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang.

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, trong đó lưu ý thực hiện đúng quy định và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất mặt nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình…

Hải Dương được quy hoạch 21 KCN với diện tích gần 3.700 ha, đang hoạt động 11 khu còn 10 khu chưa thành lập. Trong đó, KCN Gia Lộc (198 ha), KCN Kim Thành (165 ha) vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo https://ndh.vn/du-an/hai-duong-co-them-khu-cong-nghiep-198-ha-tai-huyen-gia-loc-1287740.html