Hà Giang có ᴛân Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh

Ngày 8/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hằng, Quyền Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Hà Giang từ ngày 8/3/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang tặng hòa chúc mừng tân Giám đốc đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Hà Giang Hoàng Thị Hằng.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Với trên 25 năm công tác trong ngành Phát thanh – truyền hình, dù ở bất kỳ cương vị nào bà Hoàng Thị Hằng luôn chấp hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát thanh, truyền hình của tỉnh. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn trên cương vị mới, tân Giám đốc Hoàng Thị Hằng tiếp tục chủ động, đoàn kết, trách nhiệm tiếp tục xây dựng tập thể Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu được giao. Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh nói riêng và phụ nữ trong tỉnh nói chung; mong muốn các chị em luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình Hà Giang Hoàng Thị Hằng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, biểu thị quyết tâm củng cố đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các chương trình của Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh. Đồng thời, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên. Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh cũng hứa tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên, viên chức Đài Phát thành – truyền hình tỉnh không ngừng phấn đấu xây dựng Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh bảo đảm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và phát triển.

Trước đó, bà Hoàng Thị Hằng nhận nhiệm vụ Quyền Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Hà Giang thay cho ông Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Đài Phát thanh – truyền hình Hà Giang do ông Tuệ chuyển công tác khác.

Theo http://vanhien.vn/news/ha-giang-ba-hoang-thi-hang-giu-chuc-vu-giam-doc-dai-phat-thanh-%E2%80%93-truyen-hinh-tinh-82834