Hà Giang : Đoàn công tác Sở NN&PTNT kiểm tra tình ʜình sản xuất Nông nghiệp tại huyện Quang Bình

Vừa qua, đoàn công tác của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn do ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ cam tại huyện Quang Bình. Cùng đi có lãnh đạo huyện và ngành chuyên môn.

Đoàn kiểm tra tình hình tiêu thụ Ngô sinh khối
Đoàn đã tới kiểm tra tình hình tiêu thụ Ngô sinh khối và tiêu thụ cam tại xã Hương Sơn, thăm mô hình nuôi Hươu, cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sông Chừng. Theo đó, đối với diện tích Ngô sinh khối huyện Quang Bình triển khai tại 03 xã là Xuân Giang, Vĩ Thượng và Hương Sơn với diện tích 42ha, cơ cấu giống là NK4300, năng suất cây trung bình đạt 20,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 861 tấn. Đến thời điểm hiện tại, các thương lái và Công ty TNHH Hương Hà Tuyên Quang đã tiến hành thu mua cho người dân. Đối với việc tiêu thụ cam trên địa bàn năm nay có sự giảm và chậm, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà vườn chủ yếu tiêu thụ trong nội tỉnh, huyện và một số ít ra ngoài tỉnh.

Qua thống kê sản lượng tiêu thụ đến nay ước khoảng 12-15% tổng số lượng cam toàn huyện
Qua thống kê sản lượng tiêu thụ đến nay ước khoảng 12-15% tổng số lượng cam toàn huyện, để hỗ trợ cho người dân UBND huyện cũng đã xây dựng chương trình xúc tiến cam tiêu thụ tại các tỉnh miền trung trong thời điểm cuối tháng 2/2021. Qua kiểm tra thực tế tại Hương Sơn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn, huyện cần có những chỉ đạo sâu sát để cây Ngô sinh khối sớm đi vào sản xuất chủ đạo, từng bước là cây thu nhập cho chính người dân; đồng thời lãnh đạo Sở cũng hoan nghênh cách làm của địa phương trong việc hỗ trợ cho người dân về tiêu thụ cam, cũng như quảng bá thương hiệu hình ảnh Cam Quang Bình tới các tỉnh miền trung, nhất là khó khăn tiêu thụ cam trong mùa dịch.

Việc tiêu thụ cam trên địa bàn năm nay có sự giảm và chậm
Đi thực tế tại lòng hồ thủy điện Sông Chừng, kiểm tra việc nuôi cá lồng và nuôi hươu tại đây, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tin tưởng, việc triển khai nuôi cá lồng trên lòng hồ sẽ làm điểm nhấn để nhân dân trên địa bàn học tập và nhân rộng trong thời gian tới.

Mô hình nuôi Hươu

Đoàn đi thực tế tại lòng hồ thủy điện Sông Chừng, kiểm tra việc nuôi cá lồng
Đức Trọng( Quang Bình)

Theo http://hagiangtv.vn/kinh-te/202102/doan-cong-tac-so-nnptnt-kiem-tra-tinh-hinh-san-xuat-nong-nghiep-tai-huyen-quang-binh-7d9130a/